โฆษณา

STEM Education ด้วย Social Media by kruweerachat

Saturday, October 6, 2012

การพัฒนาองค์การ แห่งการเรียนรู้

การพัฒนาองค์การ แห่งการเรียนรู้

        สามวันที่นั่งศึกษาเรื่อง การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ซึ่งได้ศึกษาทั้งจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต ได้ความรู้ไอเดียดีๆ เยอะแยะ หนังสือเรื่อง การพัฒนาองค์การ...... แห่งการเรียนรู้ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่อยากแนะนำให้อ่าน ซึ่งใช้หลักแนวคิดของ Michael J.Marquardt และ Peter M.Senge
              ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ สังเคราะห์เรื่อง การพัฒนาองค์การ แห่งการเรียนรู้ ซึ่งผมใช้ประกอบการทำ สารนิพนธ์ ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้กับงานในองค์กร์ได้เลย คือ วัฒนธรรมองค์กร   ซึ่งผมกำลังเริ่มศึกษาเรื่องนี้และเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตจริงในการทำงาน                 อาทิตย์นี้ สุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน ที่องค์กรที่ผมทำงาน ก็มีการสรุปงานและผลงานต่างๆทุกด้าน ซึ่งหลังจากที่ทำงานกับงานสอนซึ่งเป็นงานหลักและงานอื่นๆที่เป็นงานประจำสายงาน โรงเรียนขนาดกลาง(เกือบจะเล็ก) ภาระงานประจำสายงานจะเยอะเนื่องจากจำนวนบุคลากรเราน้อย กว่าจะออกมาสัมฤทธิ์ผล ก่อเกิดผลของงาน ก็เหน็ดเหนื่อยกันพอสมควร  จากที่ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ให้เป็นการแห่งการเรียนรู้ เพื่อทำสารนิพนธ์ของหลักสูตรบริหารการศึกษา ความรู้ส่วนที่จากการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างหนึ่งที่อยากนำมาแชร์ และเผยแพร่ต่อ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร และ วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร สิ่งที่ผมจะเขียนต่อไปนี้ ซึ่งเป็นทั้งอุดมการณ์ หน้าที่และถ้าปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ได้ ความสุขของการทำงานก็จะไม่หมดไป ตราบใดที่ยังทำงาน
             ขอแชร์แนวคิดเรื่อง ขั้นพิเศษนะครับ(ได้ยินบ่อยๆคือ 2 ขั้น)  สำหรับท้ายปีงบประมาณเช่นนี้ก็จะพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งเพื่อนร่วมงานที่ได้ทุ่มเทความเพียรในการทำงานก็ได้รับผลของงานในที่นี้อย่างสง่างาม และยังเป็นกำลังใจให้คนทำงานอีกหลายคนที่เรียงลำดับคุณค่าของงานไว้ให้รู้ว่างานที่ทำนั้นมีคุณค่าตามลำดับ แต่หลายคนหรือหลายๆที่ อาจท้อถอย หมดกำลังใจ  จึงอยากนำบทความนี้มาเล่าให้ฟัง

          " ค่านิยมและอุดมการณ์ในการทำงานของครู โดยสรุป ให้ยึดลูกศิษย์เป็นที่ตั้ง ยึดภาระงานเป็นส่วนรอง อย่าปล่อยใครลาภและยศเข้ามาครอบงำ(เรื่อง 2 ขั้น) เพราะคำว่าอุดมการณ์ของครูมีค่าและมีราคาประเมินไม่ได้ จงยกตัวเองให้สูงกว่าและยืนหยัดเคียงข้างอุดมการณ์ ความก้าวหน้าในอาชีพการงานอยู่ที่ผลงานที่เบ่งบานออกมาจากศิษย์ ถึงแม้จะเห็นผลช้าไปสักนิด แต่ทุกครั้งที่หวนคิด  เหมือนชีวิตจะยืนยาวเกินร้อยปี "

            ครั้งหนึ่งเคยอ่านบทความในแนวๆนี้ แต่วันนี้เขียนสรุปออกมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้ทุกคนครับ  ผมอาจสรุปไม่ละเอียด แต่คุณค่าของเราอยู่ที่ความตั้งใจในการทำงาน จงบินให้สูงกว่าสิ่งๆนั้น เอางานเอาลูกศิษย์เป็นที่ตั้งแล้วทุกเช้าของวันทำงานจะเป็นทุกวันที่มีความสุขNo comments:

Post a Comment

like